Trainingslogbuch

Training am 30.08.2014

Aug
29

Kindertraining:

Tai Sabaki
Tai No henko
Ukemi Vorwärts und Rückwärts.

Ai Hanmi Katate Dori Shiho Nage

Gyku Hanmi Katate Dori Nikkyo, zwei Varianten

 

Buki Waza:

Abwehr gegen Boken,

Posted By aikido-admin Weiterlesen

Training am 25.08.2014

Aug
25

Ukemi,

Vorwärtsrolle und Rückwärtsrolle.

Tai Sabaki

Tai No henko

 

Tai Jutsu

Morote dori kokyu nage.

Ushiro ryote dori dai ikkyo

Ushiro katate dori kubi shime dai sankyo

Ai hanmi katate dori dai ikkyo

 

Kokyu ho aus saho

 

Posted By aikido-admin Weiterlesen

Training am 02.06.2014

Jun
03

Ukemi

Tai Sabaki

Tai No henko

Gyaku hanmi katate dori kokyu nage

Morote dori kokyu nage

Ushiro ryo kata dori koyku nage

Posted By aikido-admin Weiterlesen

Training am 26.05.2014

Mai
27

Tai Sabaki

Tai No henko

Gyaku hanmi katate dori kokyu nage

Ryote dori kokyu nage

Ushiro ryote dori shiho nage

Posted By aikido-admin Weiterlesen

Training am 23.05.2014

Mai
26

Kindertraining:

Tai Sabaki
Tai No henko
Schwerpunkttraining Ukemi.

Kokyu Nage (versch. Formen)

 

Buki Waza:

3 Katate Formen aus den Jo Suburi.

Katate gedan gaeshi

Katate toma uchi

Posted By aikido-admin Weiterlesen

Training am 28.03.2014

Mär
29

Kindertraining:

Ukemi,

Gyaku Hanmi Katate Dori Kokyu Nage,

Gyaku Hanmi Katate Dori Kokyu Ho,

Gyaku Hanmi Katate Dori Kote Gaeshi.

 

Buki Waza

13 Kumi Jo, 1-4.

 

Tai Justu Erwachsene:

Posted By aikido-admin Weiterlesen

Training am 07.02.2014

Feb
10

Kindertraining:

Ukemi,

Gyaku Hanmi Katate Dori Kokyu Nage,

Riote Dori Kokyu Nage,

Ai Hanmi Katate Dori Shiho Nage,

Riote Dori Shiho Nage

 

Buki Waza

Jo Suburi 6-8

Posted By aikido-admin Weiterlesen

Training am 03.02.2014

Feb
07

Ukemi,

Tai no henko, Tai sabaki.

 

Morote Dori Kokyu Ho

Morote Dori Kokyu Ho Koyku nage

Morote Dori Kokyu Ho ni

Morote Dori Kokyu Ho san

Morote Dori Kokyu Ho (noch einer)

 

Quelle:

 

Posted By aikido-admin Weiterlesen

Training am 31.01.2014

Feb
03

Kindertraining:

Ukemi, Tai Sabaki, Tenkan

Tai no Henko,

Ai Hanmi Katate Dori Irimi Nage Omote

Ai Hanmi Katate Dori Kote gaeshi

 

Buki Waza:

Posted By aikido-admin Weiterlesen

Training am 27.01.2014

Jan
28

Tai Jutsu:

Ukemi,

Ai Hanmi Katate Dori Shiho Nage,

Ai Hanmi Katate Dori Ikkyo Omote.

 

Posted By aikido-admin Weiterlesen

Seiten

Subscribe to RSS - Trainingslogbuch