Kindertraining:

Ukemi,

Gyaku Hanmi Katate Dori Kokyu Nage

Gyaku Hanmi Katate Dori Nikkyo Omote und Ura

 

Waffentraining:

Jo Suburi, Schwerpunkt Hasso Gaeshi

 

Erwachsenen Training:

Ukemi,

Shomen Uchi Nikkyo Omote,

Shomen Uchi Sankyo Omote und Ura

 

Gespeichert von aikido-admin am Mo., 20.05.2013 - 23:26