Matte 1:

Aus: Katate dori, Kosa dori, Ryote dori, Ushiro ryote dori, Morote dori, Men uchi

Sankyo, omote/ura

Nikkyo, omote/ura 

 

Matte 2:

Tai Sabaki, Tenkan, Ukemi

Ai Hanmi Katate Dori Shiho Nage Omote und Ura

Shome Uchi Kokyu Nage

Kokyu Ho

Gespeichert von Jesko am Mo., 13.05.2013 - 22:17