Erwachsenentraining:
Buki Waza:
Ichi no ken suburi, Yon no ken suburi
 
Tai Jutsu:
Suwari Waza, Shomen Uchi, Ikkyo (ura + omote)

Gespeichert von Jesko am So., 28.04.2013 - 16:12