Training am 23.05.2014

Datum: 
Freitag, 23 Mai, 2014

Kindertraining:

Tai Sabaki
Tai No henko
Schwerpunkttraining Ukemi.

Kokyu Nage (versch. Formen)

 

Buki Waza:

3 Katate Formen aus den Jo Suburi.

Katate gedan gaeshi

Katate toma uchi

Katate hachi no ji gaeshi 

 

Erwachsenentraining:

Tai Sabaki

Tai No henko

Ukemi

Henka Waza Kokyu Nage